Till sidans huvudinnehåll
Rundfiskar

Råvarukunskap

Rundfiskar

Mager rundfisk är bra året om, det är endast makrill som skiljer sig lite och den är som bäst under vår och sommar.

Rundfiskar

Gös

Gös

Sander lucioperca

Gösen är en av de godaste sötvattensfiskarna med fast och magert kött. Gösen är som finast på höst och vinter. De största fångsterna tas i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Man hittar gös längs hela ostkusten, söderut till Södermanland och i Svealands inland.

Gösen kan bli upp till 130 cm lång och kan väga 15 kg, men fiskar från 0,7-3 kg är en vanlig storlek i svenska vatten. Gösen fångas med ryssjor , mjärdar, nät och krokredskap.

Mer råvarukunskap

Plattfiskar

Råvarukunskap

Plattfiskar

Plattfisken simmar horisontellt. Oftast saknas både bukfenor och bröstfenor. De har munnar som går att skjuta framåt och ögonen är rörliga.
Rom och kaviar

Råvarukunskap

Rom och kaviar

Skaldjur

Råvarukunskap

Skaldjur

Skaldjur är ett ord som används i köket och även av fiskeribranschen. Det syftar till vattenlevande ryggradslösa djur med någon form av hårt yttre skal. Skaldjur kan delas in i två grupper. Kräftdjur till exempel kräfta, krabba, räka och hummer och blötdjur som till exempel musslor, snäckor och bläckfisk.
Torskfiskar

Råvarukunskap

Torskfiskar

Torskfiskar har ett magert fiskkött med en fetthalt på 0,1-1,9% fett. En mager fisk behåller en ganska jämn köttkvalitet över året och har inte samma säsongsvariationer som fet fisk.