Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Råvarukunskap

Rundfiskar

Mager rundfisk är bra året om, det är endast makrill som skiljer sig lite och den är som bäst under vår och sommar.

Rundfiskar

Gös

Gös

Sander lucioperca

Gösen är en av de godaste sötvattensfiskarna med fast och magert kött. Gösen är som finast på höst och vinter. De största fångsterna tas i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Man hittar gös längs hela ostkusten, söderut till Södermanland och i Svealands inland.

Gösen kan bli upp till 130 cm lång och kan väga 15 kg, men fiskar från 0,7-3 kg är en vanlig storlek i svenska vatten. Gösen fångas med ryssjor , mjärdar, nät och krokredskap.

Gädda

Gädda

Esox lucius

Gäddan kan väga upp till 34 kg och bli 1,5 m lång. Honorna blir betydligt större än hannarna. Vanligtvis ligger vikten på 1-4 kg i svenska vatten.Gäddan är en matfisk som smakar bäst vid 1-2,5 kilos vikt.

Gäddan förekommer över hela landet i sjöar, åar och vid kusterna, undantaget för fjälltrakterna. Bästa säsong är höst, vinter och vår. Fångstmetoden är nät, ryssjor och krok med långrev.

Abborre

Abborre

Perca fluviatilis

Köttet är magert. Abborren smakar som bäst när den väger under ett kilo. Abborren kan nå en vikt av 4,7 kg och bli 51 cm lång. Den sällan över 0,5 kg i svenska vatten. Abborren kan ersätta både sjötunga och andra plattfiskar.

Bästa säsong är höst och vinter. Vanligaste fångstmetoden är nät ryssjor, mjärdar och krok.

Makrill

Makrill

Scomber scombrus

Smaken är kraftig och särpräglad. Makrill kan tillagas på många olika sätt. Makrillen kan väga upp till 3,5 kg och bli 65 cm lång. Vanligtvis ligger vikten på ca 0,5 kg i våra vatten. Makrillen är en säsongsfisk.

Under våren och sommaren är den allmän i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Vid enstaka tillfällen i Östersjön. På hösten flyttar den till djupare vatten i västra Nordsjön eller till farvatten väster om de Brittiska öarna. Bäst smakar makrillen vår till höst.

Fiskperioden är maj-november, men makrillen är som godast i maj och juni. Fisket sker med trål eller snörpvad, mer kustnära också med dörj eller drivgarn.

Sill/strömming

Sill/strömming

Cluphea harengus

Sill och strömming är samma fisk, namnet beror på var den fiskas. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut eller på västkusten kallas den sill. Regeln är att ju lägre salthalt desto mindre blir fisken. Strömmingen är oftast mindre och magrare än sillen. Sillen kan väga upp till 1 kg och bli 49 cm lång. Vanligt i våra vatten är att den blir 25-35 cm.

Sillen har alltid varit en populär matfisk och är god året om. Fiskas oftast med trål, snörpvad samt garn. Tidigare fångades sillen nära land. Nu fiskas sill och strömming till havs. Sillstim är oftast ”rena” fångster, det vill säga, innehåller nästan ingen bifångst alls.

Skarpsill/Brisling

Skarpsill/Brisling

Sprattus sprattus

Huvuddelen av skarpsillsfångsten konserveras och säljs sedan under namnen ansjovis eller sardin.
Skarpsill finns i Skagerrak och Kattegatt men det finns även bestånd i Östersjön, Bottenhavet och i Bottenviken.

Huvudsäsong är under den kalla årstiden. Fisket sker med bottentrål, flyttrål, snörpvad eller landvad. Fisken hålls i snörp- eller landvaden efter fångst för att den skall hinna tömma tarmen innan konservering.

Mer råvarukunskap

Råvarukunskap

Plattfiskar

Plattfisken simmar horisontellt. Oftast saknas både bukfenor och bröstfenor. De har munnar som går att skjuta framåt och ögonen är rörliga.
Råvarukunskap

Rom och kaviar

Råvarukunskap

Skaldjur

Skaldjur är ett ord som används i köket och även av fiskeribranschen. Det syftar till vattenlevande ryggradslösa djur med någon form av hårt yttre skal. Skaldjur kan delas in i två grupper. Kräftdjur till exempel kräfta, krabba, räka och hummer och blötdjur som till exempel musslor, snäckor och bläckfisk.
Råvarukunskap

Torskfiskar

Torskfiskar har ett magert fiskkött med en fetthalt på 0,1-1,9% fett. En mager fisk behåller en ganska jämn köttkvalitet över året och har inte samma säsongsvariationer som fet fisk. 

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.