Till sidans huvudinnehåll
Information till dig som är leverantör till Fiskhallen Sorunda

För leverantör

Information till dig som är leverantör till Fiskhallen Sorunda

För oss på Fiskhallen är det viktigt att kunna säkra livsmedel, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet. Vi strävar ständigt efter att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete med leverantörsledet.

Här på vår leverantörssida hittar du information som är till för att hjälpa dig som levererar varor till Fiskhallen Sorunda.
Uppförandekod

För leverantör

Uppförandekod

Uppförandekoden är baserad på FN:s ramverk och de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), inklusive barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention om korruption och Globala naturvårdskonventionen (CITES).

Code of conduct for suppliers

Återkallelse av produkt

För leverantör

Återkallelse av produkt

Vid behov av att återkalla en produkt på grund av hotad matsäkerhet eller kvalitetsproblem ska Fiskhallen Sorunda omedelbart kontaktas.

Läs mer om hur du går tillväga

Läs mer

Kontakta oss

Kontakt

Kontakta oss

Här på vår kontakt- och hjälpsida hittar du våra kontaktuppgifter. Du hittar även svar på de vanligaste frågorna som vi får.
Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
Om oss

Om oss

Om oss

Fiskhallen Sorunda är den hållbara specialistgrossisten inom sjömat. Vi förser restauranger, hotell, kursgårdar och storkök i hela Sverige med råvaror och förädlade produkter från sjö och hav.