Till sidans huvudinnehåll
Smakriket

Sortiment

Smakriket

Smakriket är ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet, som ger dig smaken av en plats.

Rätt råvara på rätt plats

Sverige består av en unik mångfald av klimatzoner med helt olika förutsättningar för råvaror att utvecklas. Midnattssol, fjällsjöar, strandslåtterängar, kustremsor, slättland, högland, saltvatten, bräckt vatten, barrskog, lövskog. Förutsättningar att förvalta. Lyfta fram och utveckla. Att odla, föda upp eller förädla där de bästa, naturliga förutsättningarna finns kräver ofta ett mindre behov av insatser i form av gödning, bekämpning och tillsatser.

Sortiment ur alla väderstreck

Råvarorna i Smakriket tar ofta slut när säsongerna växlar. De framställs på ett sätt som industrin inte kan efterlikna och innehåller inga onaturliga tillsatser som förlänger hållbarheten. När säsongen är till ända för en producent så finns det en annan i ett annat smakrike som kan ta vid tack vare vårt långa land. Smakriket är inte unikt för att vi har en exceptionellt bra svensk ost, utan för att vi har många.
Utveckling & samarbete Smakriket förmedlar och säljer produkter från Sveriges främsta matproducenter. Men vi gör mer än så. Vi bollar idéer, sammanför och ger konstruktiv kritik. Vi vill att våra leverantörer ska utvecklas, växa och blomstra. Våga utmana och bli framgångsrika. Vi gräver i vår historia men ser också hela tiden framåt. För allt var inte bättre förr. Så länge våra producenter behåller sin integritet och levererar produkter med ett tydligt ursprung är vi med dem.

Unik logistik

För många mindre producenter innebär Smakriket att de får möjlighet att sälja och marknadsföra sina produkter över hela landet. Smakriket ingår i Martin & Servera-familjen och har en nationell logistiklösning. Vi har också ett kundunderlag av restauranger som vill arbeta med dessa råvaror och produkter. Våra producenter kan ägna sig åt produkt- och kvalitetsutveckling i stället för att jaga kunder.

Smaken av en plats

Hitta ditt närmaste smakrike, eller varför inte ett lite längre bort? Läs mer på smakriket.se

Läs mer om vårt sortiment

Picked by Sorunda

Sortiment

Picked by Sorunda

Picked by Sorunda är ett sigill för produkter och råvaror som är utvalda av oss på Sorundahallarna på grund av extra fin kvalitet och sortering.
Rök

Sortiment

Rök

Röken ligger ofta tät över Fiskhallen Sorunda. Vår ugn utnyttjas i stort sett varje dag och tillsammans med våra kunder utvecklar vi smaker och testar gränser för vad som går att röka.
Egen produktion

Sortiment

Egen produktion

I vår egen produktion rensas, tvättas och skärs fisk och skaldjur för att underlätta våra kunders vardag. Låt oss hjälpa till!