Till sidans huvudinnehåll
Orust shellfish

Våra fiskare

Orust shellfish

Orust shellfish bedriver odling och fiskeverksamhet av blåmusslor och ostron i den Bohuslänska fjorden. Fjordsystemet och naturen där är fantastiskt rena och fina.
Fjordsystemet och naturen i Bohuslän är fantastiskt rena och fin. Många av odlingsplatserna är unika och lämpar sig perfekt för ändamålet.

Orust Shellfish vill ständigt hitta nya sätt att utveckla våra produkter och drivs av hållbar innovation. Med levande förvaring flyttas skaldjuren från havet till en vattenförvaring som är precis som skaldjurens naturliga hemmiljö, det skapar både stressfria skaldjur och ger oss färskare produkter.

Miljö

Blåmusslor filtrerar vatten och suger åt sig näring, det vill säga växtplankton. Växtplankton innehåller kväve och fosfor – två näringsämnen som är en del av det naturliga kretsloppet. På grund av människans utsläpp finns dock för mycket av dessa ämnen i kustvattnet.

En vanlig blåmusselodling på 150 ton musslor filtrerar ungefär 18 000 kubikmeter vatten per timme. Men det behövs mer musslor för att rena Bohusläns kustvatten från kväve – närmare bestämt 600 000 ton.

Under tiden som musslan växer till sig har den samtidigt fört bort kväve och fosfor ur havsmiljön vilket idag är ett av våra största klimatproblem. Musselodling är alltså en klimatpositiv odling.

Bra vattentillförsel och planktonrikt vatten ger optimala förutsättningar för ett bra liv för skaldjuren.

Historia

Orust Shellfish startades av Adriaan van de Plasse som har sina rötter just där ostron och musslor odlas i stor skala och stora volymer, Sydeuropa.

Orust Shellfish finns i Bohuslän, där växer deras fantastiska produkter i havet och förädlas sen under Adriaans ledning på Orust.

Att välja sin favorit bland skaldjuren är omöjligt. Alla är unika på sitt sätt. Men en sak är jag noga med, alla våra skaldjur ska hålla högsta kvalitén. Annars får det vara.
“Att välja sin favorit bland skaldjuren är omöjligt. Alla är unika på sitt sätt. Men en sak är jag noga med, alla våra skaldjur ska hålla högsta kvalitén. Annars får det vara.”

- Adriaan van de Plasse

Orust Shellfish

www.orustshellfish.se
Produkter

Blåmusslor, hjärtmusslor och ostron.

Producent

Adriaan van de Plasse

Adress

Ängåsvägen 1
472 31 Svanesund

Läs mer om våra producenter av sjömat

Klädesholmen

Våra fiskare

Klädesholmen

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år. I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Nu har kvarvarande familjer förenat sig under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.
Älvdalslax

Våra fiskare

Älvdalslax

I Älvdalen odlas det svensk fisk på ett hållbart sätt, där kvalitet alltid går före kvantitet.  Här föds det upp och säljs regnbågslax, regnbågsrom och yngel. Varje vår skördas den rosaröda, fasta rommen. En del läggs varsamt i burkar till försäljning, en del blir till nya fiskar.
Junköfiskarna

Våra fiskare

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet. Här bedrivs småskaligt kustfiske och man fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.
Nordic Trout

Våra fiskare

Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Ett familjeföretag som startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax året runt.