Till sidans huvudinnehåll
Nordic Trout

Våra fiskare

Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Ett familjeföretag som startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax året runt.
Fiskhallen köper odlad Regnbåge från Nordic Trout. Regnbågslax bildar inte bestående naturliga stammar i de nordiska länderna, och det finns inga säkra bevis på att den kunde föröka sig i våra naturvatten. Därför utgör inte eventuella rymlingar något hot mot vilda fiskar.

Miljö

Fiskodling regleras och övervakas numera mycket omfattande både på Finlands fastland, på Åland och i Sverige och Nordic Trouts verksamhet följer självfallet lagen och myndighetsbestämmelserna.

Branschen är fortfarande tämligen ung i kommersiell skala och som företagsverksamhet. Man har gjort betydande förbättringar och utvecklingssteg särskilt under de senaste 10-15 åren. Miljöskydd, andra intressen och användningsformer samt en hållbar användning av resurserna beaktas noga. Verksamhetens miljöpåverkningar har minskat betydligt.

Nordic Trouts verksamhet dokumenteras i ett mycket omfattande egentillsynsprogram, i vilket ingår provtagningar, mätningar och analyser.

Kort om Nordic Trout

  • Produktionsanläggningar: 32 på Finlands fastland, på Åland och i Sverige.
  • Personalen är sammanlagt ungefär 120 personer.
  • Huvudsakliga produkter: färsk rensad regnbågslax, havsöring och regnbågslaxrom.

Nordic Trout

www.nordictrout.com
Produkter

Regnbågslax, havsöring och rom.

Producent

Finskt fiskodlingsföretag som startades på 1970-talet

Adress

Fiskhamnsvägen 10
AX-22 710 Föglö, Åland – Finland

Upptäck fler fiskproducenter

Junköfiskarna

Våra fiskare

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet. Här bedrivs småskaligt kustfiske och man fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.
Klädesholmen

Våra fiskare

Klädesholmen

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år. I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Nu har kvarvarande familjer förenat sig under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.
Älvdalslax

Våra fiskare

Älvdalslax

I Älvdalen odlas det svensk fisk på ett hållbart sätt, där kvalitet alltid går före kvantitet.  Här föds det upp och säljs regnbågslax, regnbågsrom och yngel. Varje vår skördas den rosaröda, fasta rommen. En del läggs varsamt i burkar till försäljning, en del blir till nya fiskar.
Orust shellfish

Våra fiskare

Orust shellfish

Orust shellfish bedriver odling och fiskeverksamhet av blåmusslor och ostron i den Bohuslänska fjorden. Fjordsystemet och naturen där är fantastiskt rena och fina.