Till sidans huvudinnehåll
Klädesholmen

Våra fiskare

Klädesholmen

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år. I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Nu har kvarvarande familjer förenat sig under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.

Idag bedriver Klädesholmen en modern verksamhet som fortfarande bygger på  lång tradition i hantverket, en unik känsla för råvara och nära kundrelationer som bara ett familjeföretag kan erbjuda.


Unika smakupplevelser

Som tillverkare på Klädesholmen finns en stark lokal förankring. Klädesholmen slår vakt om de gamla unika recepten men har samtidigt har kapacitet och effektivitet att leverera kvalitetssill till konkurrenskraftiga priser. Här hittar du unika smakupplevelser till dem som inte nöjer sig med mindre än de absolut finaste råvarorna. 

Klädesholmens miljöansvar

Precis som människor, behöver sill friska hav och natur. Vi människor lever av vårt hav och det är naturligt för Klädesholmen att bidra med det de kan. Klädesholmen Seafood AB är som producent av fiskprodukter är beroende av en välmående havsmiljö. Deras strävan är att i samarbete med sina leverantörer och kunder anpassa hela verksamheten så att den bedrivs i balans med natur och människor. Klädesholmen skall utveckla sitt miljöarbete, reducera miljöpåverkan och hushålla med naturresurserna och ställer därför krav på alla delar i kedjan. Ett exempel är att deras fiskavfall används för att tillverka metangas som  sedan används i busstrafiken och därmed bidrar till lägre utsläpp. 

Historia

Silltradition redan 1594

Klädesholmen Seafood AB är ett modernt företag baserat på generationer av kunskap och erfarenhet.

Tidigare fanns fyra självständiga aktörer, Alax, Bråse, Klockbojen och PK Konserver. För att bli starkare och utöka möjligheterna på marknaden bestämdes det 2002 att gå samman till ett gemensamt företag med namnet Klädesholmen Seafood. Därmed skapades ett modernt företag med större produktionskapacitet – väl rustat att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet, kvalitet, flexibilitet och marknadsutveckling.

<strong><span style="font-weight: 400;">Vår passion finns med från fångst till servering.</span></strong>
Vår passion finns med från fångst till servering.

- Klädesholmen

Klädesholmen

www.kladesholmensfiskoskaldjur.se
Produkter

Sill, kaviar, pastej och tångcaviar.

Producent

Familjeföretagare som gått samman och nu verkar under ett gemensamt varumärke

Adress

Södrakrocksdal 4
471 32 Skärhamn

Upptäck fler producenter

Älvdalslax

Våra fiskare

Älvdalslax

I Älvdalen odlas det svensk fisk på ett hållbart sätt, där kvalitet alltid går före kvantitet.  Här föds det upp och säljs regnbågslax, regnbågsrom och yngel. Varje vår skördas den rosaröda, fasta rommen. En del läggs varsamt i burkar till försäljning, en del blir till nya fiskar.
Carelian Caviar

Våra fiskare

Carelian Caviar

Carelian Caviar är en hållbar - och 100% naturlig - premiumprodukt, som odlas i kristallklara nordiska vatten i vackra Nord-Carelia, Finland.
Nordic Trout

Våra fiskare

Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Ett familjeföretag som startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax året runt.
Junköfiskarna

Våra fiskare

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet. Här bedrivs småskaligt kustfiske och man fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.