Till sidans huvudinnehåll
Junköfiskarna

Våra fiskare

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet. Här bedrivs småskaligt kustfiske och man fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.
De som fiskar är två kusiner, Lars och Per Ökvist, som växt upp och lever på Junkön. De har två fiskebåtar av de totalt 35 båtar som har tillstånd att under fem veckor varje höst tråla siklöja och ur den utvinna delikatessen Kalix Löjrom. Resten av året fiskas det lax, strömming, sik och havsöring. Kunskapen är nedärvd av kusinernas fäder, bröderna Ökvist, som också grundade företaget. De lärde ut den svåra konsten att läsa havet och därmed förstå hur fisken rör sig, något de i sin tur lärde sig av sin far.

En passion för det lokala

Den anrika verksamheten på Junkön är del av ett traditionellt kustnära fiske som förenar havskommunerna Piteå, Kalix, Luleå och Haparanda. Man kan säga att fisket är hållbart i sin natur, eftersom hundratals år av småskalig noggrannhet byggt det ekologiska ansvar som behövs för att havet och beståndet ska hållas levande, friskt och vid liv lika många generationer framåt. Junköfiskarna tar bara upp så mycket fisk som havet klarar, säljer lokalt – eller på beställning. Det mesta sker effektivt utan stor energiförbrukning, det är ett hantverk och handarbete som i slutändan bidrar till det svenska köket i form av hållbar norrländsk mat.

Känslan för framtiden

Med arvet kommer också ett ansvar framåt, att hela tiden utvärdera om saker kan göras på sätt som är ännu bättre för havet, för miljön – och för människan. Kanske på sikt konvertera båtarna till eldrift, och förse all produktion med kraft från förnybara källor som sol och vind. Allt som tas upp ur havet tas också om hand och används för att undvika svinn.

En unik plats i världen

Den övre delen av Bottenviken har en unik havs- och skärgårdsmiljö eftersom de norrländska älvarna tar med sig fjällvatten ut i havet. Vattnet har därför en låg salthalt, men hög andel mineraler som älvarna tar med från den skandinaviska berggrunden. Älvarnas stora vattenmassor gör att hela Bottenviken omsätts vart tredje år, och skapar en perfekt plats för sötvattenfisken siklöja. Och det är älvarnas mineraler från bergen, som ger den unika karaktären i Kalix Löjrom. Kalix Löjrom tilldelades för 10 år sedan EU:s skyddade ursprungsbeteckning, SUB. Det betyder att produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst geografiskt område med en för området karaktäristisk metod. Precis som Parmesan eller Champagne. Fisken kommer från ett livskraftigt bestånd och fångsten sker på ett sätt som är skonsamt mot havsmiljön.

Producenter

Junköfiskarna drivs av två kusiner, Lars och Per Ökvist, som växt upp och lever på Junkön. Ansvarar för beredningen av löjrommen gör Ulrika som är gift med Lars. Ambassadör och ansikte utåt för både Kalix löjrom och oss är löjromsnestorn Tryggve Bergman. Det är tack vare Tryggve och hans idoga arbete som Kalix löjrom 2010 tilldelades EU:s förnämsta ursprungsskydd, SUB.
Varje dag kan vara fantastisk, men olika, där solen, vinden och fisket dikterar villkoren. Det är inte lätt att förklara livet i Bottenviken.
“Varje dag kan vara fantastisk, men olika, där solen, vinden och fisket dikterar villkoren. Det är inte lätt att förklara livet i Bottenviken.”

- Junköfiskarna

Junköfiskarna

www.junkofiskarna.se
Produkter

Kalix Löjrom Primum, Kalix Löjrom Classic, Kalix Löjrom Matura, Junkö Sikrom, Kalix Siklöja, Sik, Junkö Vildlax och rökt fisk

Producenter

Lars, Per, Ulrika, Felicia och Tryggve

Adress

Junkön 17
975 92 Luleå

Upptäck fler producenter

Nordic Trout

Våra fiskare

Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Ett familjeföretag som startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax året runt.
Orust shellfish

Våra fiskare

Orust shellfish

Orust shellfish bedriver odling och fiskeverksamhet av blåmusslor och ostron i den Bohuslänska fjorden. Fjordsystemet och naturen där är fantastiskt rena och fina.
Klädesholmen

Våra fiskare

Klädesholmen

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år. I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Nu har kvarvarande familjer förenat sig under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.
Älvdalslax

Våra fiskare

Älvdalslax

I Älvdalen odlas det svensk fisk på ett hållbart sätt, där kvalitet alltid går före kvantitet.  Här föds det upp och säljs regnbågslax, regnbågsrom och yngel. Varje vår skördas den rosaröda, fasta rommen. En del läggs varsamt i burkar till försäljning, en del blir till nya fiskar.