Till sidans huvudinnehåll
Havstenssunds ostron

Våra fiskare

Havstenssunds ostron

Sveriges första kommersiella odling av ostron. Odlingarna ligger i närheten av Havstenssund i Norra Bohuslän som dessutom är ett gammalt och välkänt centrum för ostronhandel.
Havstenssundsostrons mål är främja ostron som hållbar och hälsosam mat från havet, samtidigt förbättra havsmiljön genom ostronets renande funktion.

Under årens gång har en teknik utvecklats, där hela odlingsprocessen sker naturligt i havet. Varje vecka under hela säsongen, som sträcker sig från september till och med maj månad, sorteras och skördas konsumtionsstora ostron som levereras till grossister, fiskhandlare och till restauranger.

Sedan några år tillbaka skördas även ostron från det vilda beståndet, både de inhemska platta ostronen (Ostrea edulis) och de invasiva Stillahavsostronen (Crassostrea gigas).

Kvalitet och miljö

Havstenssunds Ostron är godkända av livsmedelsverket att odla, skörda och sälja ostron. Kvaliteten på färska ostron måste kontrolleras regelbundet för att få säljas. Kontrollen innebär att ostron och det vatten de lever i testas för bakterier och algtoxiner. De havsområden där ostron odlas eller plockas kallas produktionsområden.

Varje vecka lämnas ostronprover in till Livsmedelsverket. Om EU:s gränsvärden överskrids i ett produktionsområde, stängs det för skörd tills halterna har sjunkit. Förpackningen som kontrollerade ostron säljs i måste vara tydligt märkt och ange vilket fångstområde och anläggningsnummer ostronen kommer ifrån.

Alla ostron, både vilda och odlade som Havstenssundsostron säljer tvättas och borstas noggrant. Ostronen ligger i speciella korgar i vattenytan under en tid för att få salt, friskt och strömmande vatten kring sig innan leverans.

Bakgrund

Mathias Svensson har varit yrkesfiskare i hela sitt liv och jobbat som fiskare och skeppare på båtar runt om i Skandinavien. Ulrika Lorensson växte upp i Göteborgs Södra skärgård i en fiskarfamilj. I många år arbetade hon inom restaurangbranschen med fokus på sjömat.

Sedan 2017 arbetar både Mathias och Ulrika heltid med odling och skördning av ostron och kringliggande verksamhet.
<span>Vi har ägnat många år åt att få fram en fungerande odlingsteknik.</span>
Vi har ägnat många år åt att få fram en fungerande odlingsteknik.

- Mathias Svensson och Ulrika Lorensson

Havstenssundsostron

www.havstenssundostron.se
Produkter

Odlade ostrea edulis, vildplockade ostrea edulis, stillahavsostron (crassostrea gigas).

Producenter

Mathias Svensson och Ulrika Lorensson

Adress

Fiskarhöjden 4
457 73 Havstenssund

Upptäck fler producenter

Junköfiskarna

Våra fiskare

Junköfiskarna

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet. Här bedrivs småskaligt kustfiske och man fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.
Stolt Sea Farm

Våra fiskare

Stolt Sea Farm

Stolt Sea Farm är ett av världens största landbaserade fiskodlingsföretag. Företaget är innovativt och jobbar med miljövänliga lösningar. Företaget finns i fem länder i Europa och i Spanien finns åtta odlingar.
Troika Seafood

Våra fiskare

Troika Seafood

Troika Seafood är en grupp av norska företag som fiskar i olika zoner i nordligaste Europa (Lapplandia).
Nordic Trout

Våra fiskare

Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Ett familjeföretag som startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap. Nordic Trout är det enda fiskodlingsföretag i Finland som kan erbjuda färsk regnbågslax året runt.